Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling

 

Holstebro Kommune
Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00
i HKs lokaler, Fredericiagade 27-29, Holstebro.
Antal stemmeberettigede: 47 stemmeberettigede

 

1. Velkomst

Morten Nielsen bød velkommen.
Vi sang Jens Otto Nystrups nye version af ”Når jeg ser et rødt flag”

2. Valg af 2 dirigenter og 1 referent

Nils Ulrik Nielsen og Lars Stampe valgt til dirigenter.
Lene Vernersen valgt til referent.
Generalforsamling konstateret lovlig indvarslet.

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med punkt vedr. oplæg ved Lars Møller (Annette Linds kampagneleder)

4. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt
 

4 a. Lars Møller gav et oplæg vedr. valgkampen

5. Valg af stemmetællere

Ole, Lillian Højbjerg, Azra Camo

6. Bestyrelsens beretning

Morten Nielsen aflagde beretning.
Takkede bestyrelsen

7. Regnskab v/ kasserer Vagn Stranddorf

Vagn Stranddorf fremlagde regnskabet

8. Årets Socialdemokrat

Årets socialdemokrat er i år Arne Rindum

9. Indkomne forslag

Ingen

10. Valg af formand

Forslag: Morten Flæng valgt

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Lene Vernersen, Jens Mouritsen, Flemming Kofoed og Mustafa Al Shareef
Forslag:
Lene Vernersen 22
Jens Mouritsen 17
Kurt Nielsen 28
Jens Otto Nystrup 23
Morten Nielsen 30
Mia Dyk 33
Per Jensen 36

12. Valg af 4 suppleanter

Forslag:
Jens Otto Nystrup
Lene Vernersen
Jens Mouritsen
Poul Riisager
Valgt i nævnte rækkefølge

13. Valg af 2 revisorer

Elias Madsen
Andreas Vestergaard

14. Valg af 2 revisorsuppleanter

Anna-Lise Lisbjerg
Karsten Jensen

15. Valg af delegerede

a) Regionsrepræsentantskabet
b) Kongres

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede

16. Politisk oplæg ved borgmester H. C. Østerby

Første år er veloverstået
Vi har fastholdt at have styr på økonomien
Der skal laves en avis, der forklarer hvordan det hænger sammen vedr. Enghavecentret.
Fokus på VIA
Vindmølleenergien er i gang.
Første spadestik til motorvejen i marts 2015
Godt samarbejde med fagbevægelsen
Der blev spurgt ind til Nupark.
Ros til H. C. Østerby

17. Valg af regionskandidat

Morten Flæng

18. Valg af folketingskandidat

Annette Lind valgt

19. Beretning fra

a) DSU
Julie Noesgaard:
EU-valgkamp
Påskekursus i DSU
1. maj på 3F
Valg af ny landsformand
Skolestartkampagne
Morten Nielsen takkede DSU

b) Byråd: Nils Ulrik Nielsen
Tæt samarbejde med De Radikale og SF
To møder hver måned, hvor alle er samlet i opstarten
Det nye Byråd skulle finde 100 mio. til anlæg. Nogle af anlægsopgaverne blev udsat.
Godt forhold til pressen
Budgetseminar 19. og 20. marts 2015
Fremsynet at vi har fået styr på skolestrukturen

c) Region: Morten Flæng
3,2 mia. afsat til sygehuset i Gødstrup. Dette budget skal overholdes. .
Der er skåret 47 senge af i alt. Der er flere senge i det nye sygehus, end det vi har i dag.
Betænkeligt, at man kommer i udbud, der ikke holder den ene gang efter den anden.
Besparelse på 230 mio. 630 mio. på årsbasis.
Vigtigt at vi vinder valget, hvis Regionerne ikke skal lukkes.

d) Folketing: Annette Lind
Ordførerskaber: Forsvar og beredskab og børn og undervisning
Har været med til at udfærdige oplægget vedr. terror
Dagpengesystemet skal ændres
Har været hos sundhedsministeren vedr. fordyrende medicin
Vestjysk landdistriktsstrategi

20. Eventuelt

Seddel vedr. mail til nyhedsbrev kan afleveres
Valgaktier à 100 kr. kan købes
100 års jubilæum til næste år
Husk de åbne gruppemøder
Dirigenten takkede for god ro og orden._______________________________

Nils Ulrik Nielsen
Dirigent

_______________________________

Lars Stampe
Dirigent

Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet