Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling

 

Holstebro Kommune
Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00
I HKs lokaler, Fredericiagade 27-29, Holstebro

 

1. Velkomst

Formanden bød velkommen

2. Valg af 2 dirigenter og 1 referent

Forslag dirigenter: Bodil Pedersen og Nils-Ulrik Nielsen
Begge valgt
Forslag til dirigent: Lene Vernersen valgt

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt

5. Valg af stemmetællere

Lilian Højbjerg
Inger Marie Jensen
Jytte Dideriksen
Alfred

6. Bestyrelsens beretning v/formanden

Formanden aflagde beretning
Spørgsmål til beretningen:
H. C. Østerby: God beretning. Ingen ønsker den kommende konflikt på arbejdsmarkedet.
Takkede Morten Flæng for det gode formandsarbejde
DSU takkede for samarbejdet med Morten Flæng
Beretningen godkendt

7. Regnskab v/kassereren

Kassereren aflagde regnskabet
Spørgsmål til regnskabet: Ingen
Regnskabet godkendt.

8. Indkomne forslag

1. Kontingentforhøjelse
Kassereren fremlagde ønske om kontingentforhøjelse til 400 kr. årligt. Pensionister 180 kr. årligt.
Godkendt.

9. Årets socialdemokrat

Jens Mouritzen

10. Valg af formand for 1 år

På valg er Morten Flæng. Ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Søren Frøstrup-Agger
Søren Frøstrup-Agger valgt for 1 år.

11. Valg af kasserer

På valg er:

Vagn Stranddorf. Vagn Stranddorf ønsker genvalg.
Vagn Stranddorf valgt

12. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jens Mouritzen - ønsker genvalg
Lillian Højbjerg - ønsker genvalg
Troels Vad – ønsker genvalg
Søren Frøstrup-Agger – ønsker genvalg
Forslag:
Michael Højris, Jens Mouritzen, Lilian Højbjerg og Troels Vad
Alle valgt

13. Valg af 4 suppleanter

På valg er:

Vinni Flæng
Rikke Johansson
Payman Al Kole
Forslag:
Rikke Johansson 10
Karl-Erik Ring Rasmussen 29
Niels Peter Brink 27
Nanna Silke Plough 30

14. Valg af 2 revisorer

Elias Madsen og Andreas Vestergaard er på valg
Begge valgt

15. Valg af 2 revisorsuppleanter

Anna-Lise Lisbjerg og Carsten Jensen er på valg
Begge valgt

16. Valg af delegerede

a) Kongres
b) Regionsrepræsentantskabet

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge delegerede til kongres og regionsrepræsentantskabet
Godkendt

17. Politisk oplæg ved borgmester H. C. Østerby

Mange nye i byrådet. Godt samarbejde.

Vi har ført en god valgkamp.

Vi skal arbejde videre med at der er en god sammenhængskraft i hele kommunen.

Borgermøder vedr. kommuneplanen.

Tilvækst på 300-350 borgere pr. år

Kultur og uddannelse, som vi startede med allerede i 60’erne, skal vi bygge videre på.

God børnepasning og flere penge til skoler og ældrepleje.

Byomdannelse af Holstebro. Den gamle slagterigrund, bygget ungdomsboliger, sygehusgrunden.

Nyt hotel og ny biograf. Udvidelse af Nørreportcentret

Pladser, hvor borgerne har lyst til at være.

750 års jubilæum om seks år

Vi skal styrke samarbejdet med DSU

Vi skal have Annette Lind valgt igen.

Spørgsmål:
Morten Nielsen: Useriøst at nogen mener at Holstebro Kommune er gået i stå.
Til valg på flere varme hænder og færre mursten.

Nils-Ulrik Nielsen: Samarbejdet med Handelsstandsforeningen. Vi mangler mange butikker, så der kan konkurreres om prisen.

Karl-Erik Rasmussen: Vi har ingen steder turistbusser kan holde i Holstebro

Nils-Ulrik Nielsen: orientering om bioethernolprojektet.

18. Beretning fra

a) DSU
Nanna Silke aflagde beretning
Travlt år. To kandidater til valget.
Brainstormet om et psykiatriprojekt
Ønsker at samarbejde med bestyrelsen og byrådsgruppen.
Spørgsmål:
Ingen

b) Region
Morgen Flæng aflagde beretning:
Bent Hansen stoppede som regionsformand
Vi vandt regionsformandsposten og et regionsmedlem mere.
295 mio. skal der findes besparelser for i det kommende år
Udgifter til stigende medicin samt pleje af ældre.
Midlerne i Regionerne er steget med ½ procent
Det bliver et større og større problem med at få læger til områder.
Kollektiv trafik
Ærgerligt af forhandlinger om løn og arbejdsvilkår er brudt sammen.
Besparelser af arbejdspladser i Holstebro. Det lykkedes at bevare halvdelen
af disse arbejdspladser.
Spørgsmål: Dorthe Pia Hansen: Ærgerligt at Socialdemokratiet er med til at
optrappe konflikten
Karl Erik Rasmussen: Man har omlagt busruterne uden at høre buschauf-
førerne.
Morten Flæng mener ikke, at det er rigtigt.
Nils-Ulrik Nielsen: Hvorfor kører man i store busser.
Morten Flæng: Du, der giver bud, vil have busser, som kan køre til skolekørsel
og de der byder på opgaven vil ikke investere i to størrelser busser.
Torben: Ros til Morten Flæng for at bevare arbejdspladser i Holstebro.

c) Folketing
Annette Lind aflagde beretning
Vi fik et godt kommunalvalg. Samlet fremgang på 2,9 procentpoint.
Mette Frederiksen har skiftet fra Ballerupkredsen til Aalborgkredsen.
Vi ser en Regering i kaos.
Vi er kommet med et udlændingeudspil, som der er stor opbakning til.
Vi kan ikke få faglært arbejdskraft nok. Folkeskolen skal være mere
praktisk dannende.
Arbejdskonflikten.
Taknemmelig for samarbejdet med Holstebro
Ud-/indflytning af statslige arbejdspladser
Spørgsmål:
Jens Mouritzen: Man kan ikke nøjes med en uddannelse. Kan man ikke åbne
op for åbne uddannelser.

19. Eventuelt

Søren Frøstrup-Agger takkede Morten Flæng
Lene Vernersen takkede Morten Flæng
H. C. Østerby orienterede om Et Danmark i balance.
Morten Flæng takke af.


_______________________

Bodil Pedersen

Dirigent

_______________________

Nils-Ulrik Nielsen

Dirigent Formandsberetning Generalforsamling 12.3.2018

2017 stod i valgkampens tegn, med valg såvel til kommune og region. Og man kan rolig sige det var et hektisk år, hvor alle kræfter gik til valgkampen.

Startende aller først i det nye år, med planlægning, organisering, valgprogram, kandidater, - kort sagt, der skulle ikke mangle noget for at vi kunne føre en god valgkamp hele vejen rundt, hvis vigtigste formål var at få HC genvalgt som borgmester, - sammen med et hold gode socialdemokratiske kandidater.

Det lykkedes, også selvom vi desværre mistede et enkelt mandat. Vi vidste godt det kunne blive svært at bevare alle mandater, efter præsidentvalget for 4.år siden mellem HC og Ulla Tørnes, tilmed oplevede vi jo også at de partier vi normal samarbejder meget med ikke ville i valgforbund med os.

Jeg ved godt vi var hårde ved dem i 2013, men som formand for Socialdemokratiet synes jeg det var yderst mærkværdigt, og et dårligt signal at sende. Også fordi de efter min mening, - blev rigtig godt betalt ved konstitueringen i 2013, hvor de fik langt mere en du kunne forvente.

Nu endte det så med de radikale fik det mandat vi mistede, hvordan SF og Enhedslisten har det med det ved jeg ikke, men det kommer der nok ikke mere rød politik ud af.

Valgkampen som sådan hvis man kan tillade og kalde den det, var meget spagfærdigt, man fik nemt en fornemmelse af, at optimismen i blå blok var meget begrænset, - faktisk blev der ikke holdt et eneste valgmøde med Venstres spidskandidat, - og sagt med et smil på læben, ikke rigtig kan huske hvad hedder og så HC.

Lad mig så også slå fast med et samme, at det på nogen måde lullede os i søvn, Jeg synes vi førte en fantastisk god og sober valgkamp, - alle kandidater sled og slæbte - og undskyld udtrykket, - røven ud af bukserne.

Alle blev ikke valgt, og nogen blev ikke genvalgt, men tak til jer alle for en fantastisk indsats. Man kan ikke andet en være en lille smule stolt over at være på hold med jer.

Og sammen med kandidatudvalget, HC kampagnegruppe, plakat og rutemanden Jens Mouritsen, og mange frivillige sejlede skibet sikkert i havn. Vi har den samme kaptajn på broen, matroserne er klar ved årene, skibet vil sejle med fuld fart, udviklingen af Holstebro Kommune kan fortsætte, den Socialdemokratiske bastion er intakt.

Vi er til for borgerne, og for at løse deres udfordringer, og gøre hele Holstebro Kommune til et godt sted at bo, arbejde, uddanne sig, med gode skoler og institutioner, og hvor virksomheder har lyst til at slå sig ned, og nu med motorvej helt til fordøren. Arbejdet med at vinde næste kommunalvalg er gået igang, - valget bliver vundet mellem valgene og de resultater vi skaber.

Og for at blive ved valg, ja så varer det jo ikke længe inden den næste står for døren. Seneste i juni 2019, men vi ser jo gerne det bliver før, men jeg tror det ikke, - skal der være valg til folketinget. Også her har vi et arbejde der skal gøres, menlig at sikre Annettes mandat, og gerne med samme vægt som sidst.

Annette hører til på Christiansborg, Annette kan vi ikke undvære for Vestjylland, hun står ved hvor hun kommer fra, hun er dygtig, flittig, og et ordentlig menneske. Jeg håber alle er parat til, - med lige så meget energi og i samme høje gear som ved kommunal og regionsvalget at støtte op om Annettes valgkamp. Det får vi brug for, - det har Annette fortjent.

Hvis vi så samtidig kunne få en ny regering, og få Løkke manden smidt på porten, og få Mette i spidsen, ja så er det jo som at få hele pladen fuld. Jeg synes der er en god stemning og harmoni i folketingsgruppen, og for første gang siden Poul Nyrup og Svend Aukens formandsopgør synes jeg de står langt mere sammen og støtter op om vores formand og hendes linje.

Jeg fornemmer også et bedre samarbejde ud af huset med byråd og regionsråd, meningsmålingerne er ok, - statsministeren som ikke ville være statsminister for enhver pris har alt at gøre, - lad mig sige så klart som muligt, vi skal og må ikke undervurdere Lars Løkke, men kan vi ikke vinde denne gang, så bliver det op af bakke fremad. Valg i Danmark er og bliver tætte, og vil være det mest uforudsigelig i mange år, fordi der er opbrud i de forskellige blokke, - og derfor skal vi være der, og alle steder. Det afgør valget.

På national plan vil jeg kort lige nævne to ting, - Det første er udspillet omkring Udlændingepolitik som i har fået i postkassen, og som jeg vil opfordre jer til at læse.

Som formand støtter jeg op om det.Faktisk synes jeg partiet fortjener ros for udspillet, - at de turde tage fat om nældens rod. Jeg ser det ikke som ultimative krav, men som et oplæg der kan forhandles om.

Jeg ved godt alle ikke er enige, men jeg synes det ligger rigtig meget op af det som rigtig mange mener, ja faktisk er der 60 65% der synes rigtig godt om det.
Og det vil fylde alt i en kommende valgkamp, og derfor vil man se et Socialdemokrati der står fast, være troværdige, - og vise at vi både kan og vil gennemføre vores udlændinge politik.

Omkring overenskomstforhandlingerne, må jeg bare sige, at der er lagt op til en voldsomt konflikt og en vanskelig situation. Efter min mening burde det være muligt at løse det,- men det kræver selvfølgelig, at man begynder at forhandle med hinanden.

Selv om det er et sprængfarligt emne, så lad mig bare sige, at min sympati er hos de offentlige ansatte. Tiden er inde til at støtte op om de ansatte i den offentlige sektor, de fortjener et løft. Lars Løkkes valgslogan i 2013 var, at det skulle kunne betale sig at arbejde. Her i 2018 er rigtig mange lønmodtagere parat til at tage ham på ordet.

Og lad os så også slå fast, at strejke og lockout er værktøjer som lønmodtagere og arbejdsgivere har ret til at bruge. Det er et regeringsindgreb faktisk også, selvom Gud forbyde det bliver nødvendigt.

Jeg støtter den danske model på arbejdsmarkedet, og derfor lader jeg arbejdsmarkedet klare det selv, uden for meget politisk indblanding og stemmefiskeri.

Lokaldemokrati er en fantastisk ting, og som partiforening er det vores vigtigste opgave, at udvikle og diskutere socialdemokratisk politik. Det er her vi kan svinge de rødglødende flagrende faner, - det er her vi kan diskutere visionerne, drømme og tanker for vores kommune, - i byrådet er det nemlig sjældent ideologi, - der afgør noget som helst.

I byrådet løses udfordringerne på tværs af politiske overbevisninger, og sådan skal det jo også være, - samarbejde på tværs af partier skaber ro på bagsmækken og udvikler kommunen.

Partiforeningen skal så være det sted, hvor man kan træde ind med de ideologiske kampfaner svævende bag sig. Det tror jeg vi skal blive bedre til end vi er i dag, det vil efter min mening grundlæggende gøre vores forening mere attraktiv.

Hvis vores parti skal stå stærkere og udvikle sig mere, så har vi brug for endnu flere socialdemokratiske medlemmer og mennesker der vil være med i fællesskabet og deltage i demokratiet og debatterne.

Men det kræver, at vi bruger vores forening til at diskutere og udvikle politik, og tilbyder folk en plads ved bordet og give dem indflydelse i vores politik og deres lokalsamfund. Vi er begyndt at bygge vejen, men den skal gøres bredere og meget længere.

Skal vi bevare den Socialdemokratiske højborg i Holstebro Kommune, så skal vi også ha de unge på banen. Der ligger vi lidt underdrejet for tiden, - ikke fordi vi ikke har forsøgt, men vi har ikke ramt den helt rigtige tangent. Det skal vi ha samlet op på, - og derfor skal vi ha fat i de unge mennesker. Vi får en stærkere platform, - valgkampe bliver endnu bedre og festligere med DSU er på banen, - de skaber de skæve vinkler, de stiller de frække spørgsmål.

Her til sidst vil jeg sige en stor tak til alle der har gjort en indsats og støttet op om Socialdemokratiet i Holstebro. Tak for støtten fra vores venner i fagbevægelsen i forbindelse med valget. Tak til byrådsgruppen, både den gamle og den nye, Til HC og Annette. Tak for samarbejdet.

Også tak til bestyrelsens for det gode samarbejde, i yder en kæmpe stykke arbejde som man ikke kan sætte stor nok pris på og dybt taknemlig for.

En speciel tak til Morten Nielsen, som valgte at forlade bestyrelsen pga. Af arbejde og uddannelse. Du har ydet et kæmpe stykke arbejde i gennem mange år for Socialdemokratiet både som formand, og næstformand, som menig medlem og ikke mindst som fanebærer. Tak skal du ha Morten, - vi håber at se dig igen når tiden bliver til det. Morten er blevet afløst af Peder Pedersen, så velkommen til ham.

Det var så min sidste formandsberetning, da jeg har valgt at trække mig og give plads for yngre kræfter. Det har været en spændende og god oplevelse og prøve at sidde ved den anden side af skrivebordet, - også i perioder hårdt for en gammel mand. Tak for opbakningen og samarbejdet til jer alle, og de bedste ønsker for partiet og partiforeningen i Holstebro Kommune.

Med de ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet