Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling

 

Holstebro Kommune
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00
I HKs lokaler, Fredericiagade 27-29, Holstebro

 

1. Velkomst

Formanden bød velkommen
Vi sang Når jeg ser et rødt flag smælde

2. Valg af 2 dirigenter og 1 referent

Valg af dirigenter
Forslag til dirigenter: Dorthe Pia Hansen og Claus Flæng
Begge valgt
Forslag til referent: Lene Vernersen
Lene Vernersen valgt.

3. Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 udgår. Dagsordenen er herefter godkendt

4. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden godkendt

5. Valg af stemmetællere

Per Albertsen, Jytte Didriksen, Troels Vad, Arne Rindum

6. Beretning fra Folketinget v/Annette Lind

Der er valgt en kandidat i Ringkjøbing-Skjern, men det er Annette Lind, de kører valgkamp for.

Der er uro intern i Venstre.

Vi kan ikke gå ind for den nye sundhedsreform, som er uden politisk valgte, men med professionelle bestyrelser.

Hvornår kommer valget. Vi står godt lige nu.

Vi er godt i gang med valgkampen. Vi har fået nøglen til vores valgcafé. Vi åbner den 4. marts 2019.

9 ud af 10 danskere ønsker en tidligere tilbagetrækning.

DF vil støtte forslaget om værdig tilbagetrækning, men har delvis trukket det tilbage.

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er under hårdt pres.

Omprioriteringsbidraget bør afskaffes.

Skoleeleverne får en lidt kortere skoledag.

Håber at medlemmerne vil bakke op i valgkampen.

Husk at dele på Facebook.

Carsten fortalte at Aulum Fritidscenter har et arrangement vedr. nedslidning.

Lars Stampe: Flygtninge og finansloven. Det er med fuld overlæg, at vi ikke har taget det med.

Jytte Didriksen – klog strategi at køre med tilbagetrækningsalderen bør nedsættes.

Morten Nielsen: hils Thomas Danielsen og sig, at det er kokkene, der dør først.

Klimaet

7. Bestyrelsens beretning v/formanden

Formanden aflagde beretning
Det undersøges, hvorfor der er mails, der ikke når frem.
Torben vil gerne være behjælpelig med at lave udflugten.
Referater fra udvalgsmøder ved kommunen kommer ikke ud lige nu.
Møder med medlemmerne
Kan der inviteres nogen til udvalgsmøderne
Beretningen godkendt

8. Regnskab v/kassereren

Vang Stranddorf fremlagde regnskabet.
Regnskabet er godkendt

9. Indkomne forslag

Ingen forslag.

10. Beretning fra Regionen v/Morten Flæng

Ny sundhedsplan, akutplan og mere borgerinddragelse
Økonomiforhandlinger i 2018 skulle spares 240 mio. Næste år mangler 250 mio.
Regionaltrafik. Besparelser på busdriften
25000 færre unge til gymnasieuddannelser og faguddannelser
Råstofplan sendt i høring
40 mio om året bruges vedr. jordforurening.
Ny sundhedsreform besparelse på 500 mio.

11. Årets æresmedlem

Udgår

12. Valg af formand

På valg er:

Søren Frøstrup-Agger
Genvalgt

13. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Lene Vernersen - ønsker genvalg
Kurt Nielsen - ønsker genvalg
Peter Petersen – ønsker genvalg
35 stemmeberettigede
Forslag:
Lene Vernersen, Kurt Nielsen, Peter Petersen
Genvalgt

14. Beretning fra DSU

Ingen beretning

15. Valg af 4 suppleanter

På valg er:

Nanna Silke Plough
Karl -Erik Ering Rasmussen
Niels Peter Brink
Rikke Johansson
Forslag:
Morten Nielsen 30
Mustafa kamel al Shareef 21
Sivalingam Ramalingamsi 20
Lonny Andersen 25

16. Valg af 1 revisor

På valg er:

Andreas Vestergaard. Ønsker ikke genvalg.
Karsten Jensen valgt

17. Valg af 2 revisorsuppleanter

Anna-Lise Lisbjerg og Carsten Jensen er på valg

Forslag:
Torben Nørskov, Agner Madsen
Begge valgt

18. Valg af delegerede

a) Kongres
b) Regionsrepræsentantskabet

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge delegerede til kongres og regionsrepræsentantskabet
Godkendt

19. Politisk oplæg ved borgmester H. C. Østerby

Motorvejen blev indviet sidste år og det har haft stor indvirkning på trafikken på ringvejen.
Vi er danmarksmestre i at få folk i arbejde og vi har den laveste arbejdsløshed.
19-25% har søgt ind på erhvervsuddannelserne, fordi det er flyttet til UCH.
Flere virksomheder er interesserede i at flytte til Holstebro.
Skabe virksomhedspraktikpladser
Offentlig høring 27. februar om visioner for Holstebro Kommune.
Udvikling i centerbyerne Vinderup, Ulfborg og Vemb
Stort salg af byggegrunde. Vi ligger i top 10.
Vi er blevet talentkommune
Holstebro Kommunes nye slogan: Kulturen til forskel
Godt samarbejde i byårdsgruppen og med de øvrige partier

20. Eventuelt

Lars Stampe roste bestyrelsen for aktivitetsplanen

 


_______________________

Claus Flæng
Dirigent

 

_______________________

Dorthe Pia Hansen
Dirigent

Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet