Kultur- og Fritidspolitik

Generelt

Socialdemokraterne i Holstebro Kommune vil fastholde og udbygge kultur- og fritidspolitikken, der giver kommunens borgere lige muligheder for deltagelse i kultur- og fritidslivet for personlig udvikling, uanset alder og baggrund. 
 
I denne artikel kan du læse om: 

Målrettet politik

Socialdemokraternes kultur /fritidspolitik skal planlægges og være målrettet, således at borgernes kultur- og fritidsvaner kan være grobund for mangfoldighed.

Kunst og Kultur i Holstebro Kommune

Socialdemokraterne vil fastholde og udbygge den kendte profil og identitet som det kulturelle ”fyrtårn” i regionen, hvor kunst og kultur fortsat skal trives og værdsættes af egnens indbyggere.

Dette mål skal opfyldes så der skabes basis for en yderligere styrkelse af det kulturelle image, som Socialdemokraterne fra begyndelsen af 60`erne tilførte byen Holstebro således at Holstebro Kommune stadigvæk forbindes med et aktivt kulturliv som kommunens varemærke i en offensiv markedsføring.

 

Socialdemokraterne vil arbejde for:

  • at der fortsat skabes bred folkelig opbakning bag kunst- og kulturpolitikken i Holstebro Kommune. Dette skal ske ved at betingelserne for aktiv kulturel udfoldelse yderligere forbedres, samt ved at de folkelige foreninger, græsrødder og organisationer sikres økonomisk overkommelige vilkår..
  • at der skabes sammenhæng mellem uddannelses- og kulturpolitikken, således at de mange unge, der dagligt kommer til Holstebro for at uddanne sig på forskellige niveauer, tilskyndes til at tage aktivt del i det kulturelle liv og udnytte de muligheder, der tilbydes for kunstneriske oplevelser. Herved vil de unge, når de søger andre steder hen i landet for at videreuddanne sig eller påbegynde et arbejdsliv kunne komme til at virke som ambassadører for området.
  • at kulturtilbuddene udbredes til institutioner og skoler, med henblik på at skærpe børns og unges interesse for kunstneriske og kulturelle oplevelser og engagement.
  • at de ældres og handicappedes aktiviteter, skal forblive og udvikle sig som en naturlig del af det aktive kulturliv. Møde- og væresteder i lighed med lokale aktivitetscentre i Holstebro Kommune skal sikres gode betingelser.
  • at der vedblivende er udstillingsmuligheder for lokale udøvende kunstnere bosiddende indenfor Holstebro Kommunes grænser.
  • at de kulturelle tilbud til forskellige etniske grupperinger, videreudvikles.
  • at der udvikles en specifik bevågenhed overfor, at udøvende musikere og kunstnere med rod i regionen tilbydes udfoldelsesmuligheder i kunst- og kulturmiljøet i Holstebro Kommune.
  • at der vedblivende er udstillingsmuligheder for lokale udøvende kunstnere bosiddende indenfor Holstebro Kommunes grænser.
  • at de kulturelle tilbud til forskellige etniske grupperinger, videreudvikles.
  • at der udvikles en specifik bevågenhed overfor, at udøvende musikere og kunstnere med rod i regionen tilbydes udfoldelsesmuligheder i kunst- og kulturmiljøet i Holstebro Kommune.

Folkeoplysning

Socialdemokraterne vil fortsat støtte folkeoplysningen til gavn for foreningslivet, frilufts- og idrætslivet, samt for grupper og enkeltpersoner.

Børn og Sundhed

Vi Socialdemokrater vil fortsat arbejde for at begreberne bevægelse, kost og sundhed gjort til virkelighed som en naturlig del af børnenes hverdag i vore institutioner og skoler og i idrætshallerne, således at det tiltagende problem med overvægtighed minimeres. Sund kostpolitik og bevægelsesaktivitet skal implementeres i institutioner og skoler. Det skal være et klart mål, at bevægelse integreres i skolen øvrige fag – en aktivitet der beviseligt også styrker indlæringsevnen. Via en bevidst holdning omkring børnenes sundhedstilstand ønsker vi at medvirke til forøget livsværdi for den enkelte og dermed også en samfundsmæssig besparelse på et senere tidspunkt, idet vi hellere vil forebygge end at helbrede.

Vi Socialdemokrater vil fortsat arbejde for at begreberne bevægelse, kost og sundhed gjort til virkelighed som en naturlig del af børnenes hverdag i vore institutioner og skoler og i idrætshallerne, således at det tiltagende problem med overvægtighed minimeres. Sund kostpolitik og bevægelsesaktivitet skal implementeres i institutioner og skoler. Det skal være et klart mål, at bevægelse integreres i skolen øvrige fag – en aktivitet der beviseligt også styrker indlæringsevnen. Via en bevidst holdning omkring børnenes sundhedstilstand ønsker vi at medvirke til forøget livsværdi for den enkelte og dermed også en samfundsmæssig besparelse på et senere tidspunkt, idet vi hellere vil forebygge end at helbrede.

 

Foreningslivet

Vi vil fortsat sikre foreningslivet og kulturlivet god politisk opbakning med gode fysiske rammer. Idrætslivet skal fortsat sikres gode idrætsanlæg til udfoldelse og engagement, idet vi betragter et aktivt fritidsliv som et væsentligt element i borgernes hverdag.

Vi har den klare målsætning at vores indsats overfor unge med uinspireret lediggang skal styrkes, dette skal gøres ved indsats der rækker ind over mange områder.

 

Nærområder/lokalområder

Vi vil fortsat tage initiativ til at skabe gode betingelser for borgerne ved at skabe idrætsaktiviteter placeret i nærområderne. Vi vil arbejde for flere små og "skæve" anlæg til boldspil, rulleskøjtebaner, idræts- og motionsaktiviteter for unge foreningsløse, pensionister og til familieidræt. 

Arena og Famileidrætscenter Vest

Socialdemokraterne går ind for, at vi i den kommende periode får udnyttet både Idrætscenter Vest og arenaen, så der både kan være elitehåndbold og landskampe, samt kunne anvendes til den store bredde af idrætstilbud for børn og unge.

Vi vil arbejde for at udviklingen indenfor livsstilsområdet integreres og sammentænkes i VIA University Collage Campus Holstebro og VIFU`s regi, herunder sikre at sundhedscentret integreres heri.

 

Det nye Talent-Campus

Dansk Talent Akademi (DTA) - den nyeste af Holstebros 13 selvejende kulturinstitutioner - tilbyder unge talenter i alderen mellem 16-23 år intensiv undervisning indenfor kunstneriske fag - musik, kunst og design, musical og teater samt forfattervirksomhed. Inden længe opføres en ny talent-campus ved Helgolandsgade til 40 mio. kr. - doneret af Færch Fonden og Real Dania.

En ny Bestyrelse og organisationsmodel er i gang med at styrke det strategiske udviklingsarbejde og vil geare institutionen til at indtage den nye campus. Vi ønsker som Socialdemokrater, at give Dansk Talentcenter vores fulde opbakning og vil være med til at sikre det unikke DTA fremdrift og udvikling.

 

Bibliotekerne

Socialdemokraterne vil arbejde for at bibliotekerne forsat har et højt serviceniveau og fortsat støttes i bestræbelserne på at være folkets bibliotek og at der her tilbydes mange former for kulturelle oplevelser. Vi vil fortsat støtte udbygningen af IT-strategien og de nye tiltag på det digitale område.
Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet