Nyhedsbrev fra Morten Flæng

24. juni 2020

Sundhed et fælles ansvar. 

Corona-månederne har været en stor omvæltning for os alle, - også for sundhedsvæsnet. Regionerne har været en væsentlig brik, fordi vi på sygehusene har haft ansvaret for de borgere, som blev allermest syge af den nye virus, samt ansvaret for at teste alle med symptomer på corona.
 
I løbet af 14 hæsblæsende dage i marts steg antallet af corona ramte voldsomt. En kolossal omvæltning, og hvor vi samtidig skulle forberede os på, at smittekurven kunne nå italienske højder. Heldigvis gik det ikke så galt, - vi er godt på vej tilbage til hverdagen igen. Kanon flot indsats - tak for det.
 
Jeg vil afholde mig fra at gå ind i scenarier om hvorvidt der vil komme en anden bølge eller hvornår? Jeg tror lektien må være, at vi skal være godt forberedte på enhver hændelse. Følge udviklingen nøje, - sikre plads i vores sundhedsvæsen, - sikre værnemidler nok, så vi er i stand til at klare en mulig genopblussen.
 
Corona krisen har afsløret mangler, og behov for at finde nye løsninger, men den har også vist nye veje, nye muligheder, brudt op i rutiner og grænser, og givet os nogle erfaringer, som ikke må gå til spilde fordi vi måske får berøringsangst.
 
Med coronaen fik regioner, kommuner og praktiserende læger en fælles opgave, hvor alt gik anderledes hurtigt, fordi intet kunne udskydes til i morgen eller næste dag. For kun på den måde kunne vi sikre, at der blev taget hånd om de mange syge borgere i en usikker tid.
 
Udfordringen er nu at holde fast i lysten og viljen til at arbejde sammen på tværs af det sundhedsvæsen som har båret os igennem, og som fortsat gør det. De store folkesygdomme, som f.eks. KOL og diabetes koster også mange menneskeliv, så også her er der brug for en resolut, fælles indsats fra regioner, kommuner og de praktiserende læger.
 
Under krisen var borgerne parat til at ændre adfærd. Vi er alle sammen blevet mere opmærksomme på at vaske hænder og på at hoste i ærmet. Det er vigtig viden, som kan bruges til at arbejde målrettet på, at få borgerne til at ændre adfærd på andre områder. Sundhedsadfærd påvirker udvikling af sygdomme, - her kan vi gøre meget mere, og på den måde få et sundere og længere liv uden folkesygdomme.
 
Sundhedstilbudene skal rykkes tættere på borgerne, så flere kan blive behandlet i trygge omgivelser tæt på hvor de bor. Sygehuse og kommuner skal arbejde bedre sammen, så borgerne oplever, at der er èt sammenhængende sundhedsvæsen, og ikke to - et regionalt og et kommunalt - hvor man som borger risikere at falde igennem hullerne i nettet.
 
Det er der ikke noget nyt i, - det har været ambitionen for sundhedsvæsnet i årevis, for skiftende regeringer, regioner og kommuner. En ambition som jeg deler, og som absolut er det vigtigste pejlemærke for regionsarbejdet i Region Midtjylland netop nu.
 
Vi lykkedes med at skabe et nært sundhedstilbud til coronapatienterne. Fremover skal vi endnu tættere på. Generalprøven viste, at borgerne gerne møder sundhedsvæsnet på nye måder, og at ny teknik kan skabe nærhed. Vi er dermed godt i gang med en videreudvikling af vores sundhedsvæsen. Sammen kan vi meget.
 
God sommer, - med afstand.
 
Venlig hilsen
Morten Flæng
Socialdemokratiet
Region Midtjylland