Nyhedsbrev fra Morten Flæng

19. august 2020

Ulighed i Sundhed.

 
Ikke mere snak, - kun handling kan sikre mere lighed i sundhed. Et sted hvor vi endnu mangler at få taget ordentligt fat, så vi kan få vendt den komplekse udvikling.
 
Egentlig handler det om de muligheder, vi har for et godt liv, den behandling vi giver i sundhedsvæsnet, og en styrket forebyggelse. Kampen mod ulighed skal op i gear, og der er brug for en fælles indsats.
 
I Danmark lever en person med kort uddannelse ca. 10 år mindre end en person med lang uddannelse. Ulighed i sundhed opstår som følge af forskelle i form af f.eks. indkomst, uddannelse, sociale netværk, arbejdsmiljø og boligstandard.
 
Levevilkår påvirker sundhedsadfærd. Derfor er der også sociale forskelle i sundhedsadfærd i form af forbrug af tobak, alkohol, usund kost samt forekomst af stress, fysisk nedslidning og ulykker.
 
Ulighed i sundhed betyder, at mennesker med kort uddannelse har større sandsynlighed for at få kroniske sygdomme som knogleskørhed, KOL, diabetes, hjertesygdom, blodprop, slidgigt og vedvarende psykiske sygdomme.
 
Pilen peger desværre lige nu i den forkerte retning, hvad angår danskernes sundhed. Antallet af mennesker der lever med flere kroniske sygdomme på samme tid stiger år for år. Det er sygdomsforløb som tærer på livskvaliteten, og som direkte forkorter antallet af leveår. Det skal vi gøre noget ved.
 
Tiden er kommet til at sætte en ny og ambitiøs dagsorden for udfordringerne med ulighed i sundhed, for de kan ikke løses med effektiviseringer og standardisering.
 
Vi må tage nye værktøjer i brug og se på borgernes samlede situation, behov og ressourcer.Det skal afspejle sig når patienterne møder sundhedsvæsnet, og derfor kunne mere skræddersyede behandlinger på hospitaler og almen praksis være en god ide.
 
Uligheden begynder allerede når et barn fødes, og vokser gennem livet. Den bedste indsats begynder tidligt i livet, og går på tværs af flere velfærdsområder, erhvervsliv, frivillighedssektoren. Der er et stor potentiale for at sætte ind med forebyggende indsatser og forhindre den sociale ulighed i at vokse.
 
Socialt udsatte borgere kommer sjældent til behandling. Her kunne et sundhedstjek og en mere opsøgende indsats være en rigtig god ide som sagtens kan betale sig.
 
Regionerne har foreslået en folkesundhedslov. Det er en god ide, for det sikre at forebyggelse bliver koordineret på tværs af alle politikker og velfærdsområder. At det tænkes med når vi udvikler politikker for områder som natur og byplanlægning, fødevarer, kultur, arbejdsmarkedet, miljø, daginstitutioner, skoler og socialområdet.
 
Ulighed i sundhed er en stor udfordring for vores samfund. Det kan ikke være rigtig, at geografien, længden på uddannelsen eller størrelsen på pengepungen har betydning for vejen gennem sundhedssystemet.


Venlig hilsen
Morten Flæng
Region Midtjylland
Tlf. 24249697