Nyhedsbrev af Søren Frøstrup-Agger

17. oktober 2020

Nyhedsbrev oktober

Her i oktober fik vi landet næste års budget. 

Gruppeformand Svend Ørgaard har allerede skrevet om indholdet af budgetforliget, det var – igen – godt arbejde af vores gruppeformand og borgmester. 

Vi fik samlet et enigt byråd bag et budget, som både dækker nogle huller på de store velfærdsområder, sætter penge af til investeringer de næste 4 år og styrker kommunens likviditet.

I bestyrelse og byrådsgruppe er vi i gang med at forberede kommunalvalget i november 2021 (KV’21). Hvis du har mod på at stille op så kontakt Vagn Stranddorf, Lene Vernersen eller Lilian Højbjerg, de sidder i kandidatudvalget. Du er også velkommen til at henvende dig til undertegnede.

Budget og KV’21 er temaerne på medlemsmødet den 4. november – husk at melde dig til senest fredag den 23/10 på soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk. Vi sørger naturligvis igen for at alle Corona-restriktioner kan overholdes.

En af de store udfordringer i budgettet, har været at få skabt en fornuftig ramme for driften under Social- og Sundhedsudvalget. Vi arbejder også i år løbende med at få økonomien til at hænge sammen, og heldigvis tilføres området midler i næste års budget.

Jeg er helt sikker på, at vores ældrepleje vil komme endnu mere i fokus i de kommende byrådsperioder. Den gennemsnitlige levealder er stigende og det gennemsnitlige sundhedsniveau følger ikkenødvendigvis med i samme takt. 

Vi kommer ikke uden om at tilføre ældreområdet resurser også i næste byrådsperiode, og samtidig er vi simpelthen nødt til også at finde andre veje at gå. Det er tvingende nødvendigt at vi tager et opgør med al den administration og kontrol der i dag ligger på skuldrene af medarbejderne i vores ældrepleje, og det er heldigvis noget vores regering er enige med os i. 

I åbningstalen annoncerede Mette Frederiksen at Viborg, Langeland og Middelfart kommuner i 3 år bliver sat helt fri på ældreområdet. Det bliver spændende at følge, for det er helt sikkert at fokus blandt andet vil være på at skabe løsninger hvor medarbejderne bruger mere af deres tid på borgerne og mindre tid på at dokumentere og registrere.

Jeg håber, at se rigtig mange af jer den 4. november.

Søren Frøstrup-Agger

Byrådsmedlem

Kredsformand